Hakikisha unachagua njia ya kuongeza mtaji unaokidhi mahitaji yako ya kifedha.